SEP’e Cevap

Birkaç gün önce SEP, ISL’den ayrılışını kamuoyuna duyurdu. Bu karardan dolayı çok üzgünüz. SEP’li yoldaşlarla beraber ISL’nin kuruluş adımlarını atıp hızlı bir şekilde dinamik bir uluslararası örgütü inşa etmeyi başarmıştık.

Ne yazık ki, ayrılık kararlarını meşrulaştırmaya çalıştıkları uzun metin, ISL içine taşımayı asla tercih etmedikleri Ukrayna savaşı ile ilgili gerçek dışı iddialarla, yalanlarla ve yanlış yorumlarla dolu. Bu metin, işçi sınıfı geleneği ya da enternasyonalist deneyimi olmayan küçük bir grubun yöntemlerinin ortaya çıktığını gördüğümüz birkaç ay boyunca sürdürdükleri yanlış tutumun zirve noktası oldu. Kolektif tartışmaya saygı, farklılıklar karşısında sabır ve azınlıkta kalmayı kabul ederek çoğunluğun görüşlerine saygı duymak gibi temel devrimci düsturları  görmezden geldiler.

Olan şu ki, başlangıçta ISL içinde dile getirdikleri farklılıkların dışında, SEP’in Uluslararası Yürütme Komitesi’ndeki (IEC) temsilcisi V. U. Arslan’ın yaptığı şey, tartışmayı eksiksiz ve sadakatle yürütmek yerine, ihraçlar talep etmek, bir ergen gibi sinirlenmek, kongrede seçildiği örgütlerden çekilmek, tam garantilerle yeniden tartışmak için gönderilen mesajlara ve çağrılara cevap vermemek ve sonunda, evet, kendi küçük grubuyla tıkılı kaldığı ülkesinde siyasi kalitesi düşük uzun bir metin yayınlamakla yetinmek oldu.

Dünyanın farklı kıtalarında ve onlarca ülkesinde Uluslararası Sosyalist Birliği (ISL) her gün inşa eden bizler, farklı politikalara, farklı yöntemlere ve nasıl tartışılacağına dair farklı yaklaşımlara sahip olsak da, beraber inşa ettiğimiz şeye özen gösteriyoruz. Ve bu yöntemin bir parçası, hatta bir örgüt yalanlarla bunu ihlal ettiğinde daha da önemli bir parçası, tartışmayı derinlemesine açıklığa kavuşturmak ve Lenin’in dediği gibi, çarpıtılan politikaya, stratejiye, taktiklere ve gerçeklere ışık tutmaktır. Bu nedenle, SEP kendi özgür iradesiyle ISL’den çekilmeye ve ulusal Troçkizme sığınmaya karar vermiş küçük bir örgüt olmasına rağmen, yine de onların tuhaf metnine yanıt vereceğiz. Çünkü bizim sorumluluğumuz, devrimciler için gerçeklerin, politikanın ve stratejinin her zaman önce geldiğini bilerek, entrikaları ve uydurmaları açıklığa kavuşturarak her şeyi politikleştirmek ve açıklığa kavuşturmaktır.

Gerçekler ve tartışmanın ilerleyişi

SEP, “MST’li yoldaşların birkaç ay içinde ISL’nin politikasını tek taraflı olarak değiştirdiğini” söylüyor. Ayrıca, Ukrayna’daki siyasetle ilgili uyarılarının dikkate alınmadığını, yayınlanmadan önce IEC’ye sunulan başka bir metni eleştiren bir makale yayınlamak zorunda kaldıklarını ve ISL’nin SEP’in pozisyonunu da içeren tüm üyelere gönderdiği bültenin yayınlanmasından sonra, en azından kendileriyle tartışanlara cevap verme hakkına sahip olmaları gerektiğini iddia ediyorlar. Ayrıca, kendilerinden ISL tüzüğüne saygı göstermeleri ve diğer lider ve örgütlere karşı aleni saldırılarda bulunmamalarının istenmiş olmasını da eleştiriyorlar.

Samimiyetle ifade etmek gerekirse, bu kadar yalan ve gerçek dışı bilgilerle dolu ve aynı zamanda gerçekte ne olduğunu gizleyen bir metin bulmak çok zordur, ki bu da kayıtları dinleyerek ve ISL toplantılarının tutanaklarını, ISL liderliği tarafından SEP’e gönderilen mesaj ve metinleri ve iç toplantılarda ifade edilen görüşleri okuyarak doğrulanabilir. Her şey doğrulanabilir ve safsatalara yer bırakmayacak durumdadır.

Gerçekler fazlasıyla açık. SEP’in bu yılın Temmuz ayında katıldığı son ISL Yürütme Komitesi toplantısında, herhangi bir uyarıda bulunmadıkları gibi, Alejandro Bodart’ın günler sonra kamuoyuna açık bir şekilde eleştirdikleri metnini bile doğrudan eleştirmediler. SEP temsilcisinin o IEC’ye müdahalesinin merkezinde, Oleg Vernik ve ISL’nin Ukrayna bölümünün SEP ile aralarındaki siyasi farklılıklar nedeniyle ihraç edilmesi yönündeki alışılmadık talep vardı. O anda, evet, onun argümanında, SEP’in daha önce savaşla ilgili olarak ortaklaştığımız pozisyonları terk etmesi söz konusuydu. Enternasyonalist inşada uzun bir geçmişe sahip olan bizler, siyasi farklılıklar nedeniyle başka bir örgütü ihraç etmek isteyenleri şaşkınlık ve endişeyle karşılarız. Bu nedenle kendisine talebinin kabul edilemez olduğu söylendi. Bu önerinin bizde yarattığı şaşkınlık, bize aylar önce SEP’in yine siyasi farklılıklar nedeniyle kendi örgütlerinden yoldaşları ihraç ettiğini hatırlattı. Açıkçası, bu onların inşa ettiği zararlı bir yöntem ve basitçe ISL’ye aktarmaya çalıştıkları bir anomalidir. Ancak enternasyonalimizde bu antidemokratik yöntemi asla kabul etmeyeceğiz. ISL’de her şey dayatmalar ya da farklılıklar nedeniyle ihraç tehditleri olmadan tartışılır.

Öte yandan SEP, ISL’nin çoğunluk pozisyonlarına karşı, enternasyonalin diğer liderlerine yönelik eleştiriler içeren bir metin yayınlamak “zorunda” değildi. Bunu, Temmuz 2022 IEC’de, her farklılık olduğunda yaptığımız gibi ve devrimci bir örgüte yakışır şekilde, tartışmayı önce bir İç Tartışma Bülteni (IDB) aracılığıyla tüm partilerin üyeleriyle yürütmeyi kabul ettiğimizi bilerek kasıtlı olarak yaptı. Tek taraflı olarak kamuoyuna açıkladıkları metnin ISL web sitesinde yayınlanmadığından şikayet ediyorlar, ancak bu web sitesi herkesin istediğini yayınlayabileceği bir yer değil. Site, neyin yayınlanacağına karar veren IEC’nin liderliği altındadır. IEC de tartışmayı web’de değil özel bir IDB’de yayınlamaya karar vermişti. Buna rağmen, IEC’nin çoğunluk kararını ihlal ederek, açık bir provokasyonla web sitesine yüklemeye çalıştılar, bu da bizi onu kaldırmaya ve konuyu bir sonraki IEC’de tartışana kadar web sitesine erişimlerini askıya almaya zorladı.

IEC çoğunluğunun kararlarına saygı duymadan tek taraflı hareket etmek gibi açıkça anti-demokratik yöntemlerine rağmen, ISL liderliği yine de özel IDB’yi yayınladı ve tüm örgütlerin ve militanların bilmesi için SEP’in pozisyonunu buna dahil etti. Çünkü bizim yöntemimiz tartışmaları gizlemek değil, bunları önce örgütlerde ve enternasyonal militanlarıyla doğru bir şekilde yürütmektir. Ve evet, elbette onlardan ISL tüzüğüne ve Kongre tarafından seçilen liderliğe saygı göstermelerini istedik. Belki bu SEP’i şaşırtıyor ama enternasyonalist ve devrimci bir örgüt için, şu ya da bu kişinin keyfine göre değil, Kongre tarafından oylanan tüzüğe tam olarak uyulması ve her zaman saygı gösterilmesi gerekir. Aynı şey tüm enternasyonalin Kongresi tarafından seçilen liderlik tarafından alınan kararlar için de geçerlidir. Yapmadığımız şey, bu ciddi suçlar dizisi için disiplin tedbirleri almaktı, çünkü siyasi ve metodolojik tartışma riskini göze almıştık.

O zamandan beri SEP, ISL liderliğinden çekilmeye karar verdi. Hiçbir zaman diğer metinlere cevap verme hakkı ya da benzeri bir şey talep etmediler. Bir sonraki IEC toplantısının başlamasından birkaç saat önce, 2022 Ağustos’ta, gündemde tartışmayı sürdürmek ve nasıl yönlendirileceğine karar vermek vardı, SEP’in IEC üyesinden “Ukrayna konusundaki farklılıklarımızı çözene kadar” artık toplantılara katılmama kararı aldıklarını bildiren bir mektup aldık. Yani, biz Ukrayna seksiyonunu ihraç etmeyi kabul edene ve SEP’in mutlak azınlıkta kaldığı bir tartışmada onlarla hemfikir olana kadar! Nadiren görülen bir barbarlık. Kendilerine gönderilen ve Kongre’nin tartışmak üzere seçtiği organa yeniden katılmalarını isteyen mektuplara rağmen, ne IEC’ye ne de Küresel Sosyo-Çevre Forumu gibi davet edildikleri faaliyetlere cevap verdiler ya da katıldılar.

Bu metodolojik eylemler dizisi, SEP’in ulusal-Troçkizmden ya da başlangıçta sahip olduğu metodolojik ve hizipçi sapmalardan asla kopmadığının bir kanıtıdır. Uluslararası örgütümüzde kısa bir süre kaldılar ve mutlak çoğunluğun kendileriyle aynı fikirde olmadığı ilk tartışmayla karşı karşıya kaldıklarında, liderlik organlarında ya da ISL’nin militan tabanıyla tartışmadan, iftira atarak ve kendi ülkelerinin sınırları içinde sözde açıklanmış gerçeklere tutunarak ayrılmaya karar verdiler. Buradan, sınıf mücadelesinde önemli bir sınavdan geçmemiş küçük bir grup olarak, işgalci bir güce karşı savaşan Ukraynalı militanları SEP’in istediklerini yapmaya zorlamak ve yapmazlarsa onları sınır dışı etmek niyetindeler. Buradan, henüz çok küçük bir grup oldukları kendi ülkelerinde nasıl davranacaklarını bildiklerini göstermemişken, bize gezegendeki her yerde nasıl davranacağımızı öğretmek istiyorlar. Oradan, ISL’yi gülünç bir şekilde “ana parti” yöntemiyle hareket etmekle suçluyorlar, oysa bu yöntemi kökleştiren SEP’in kendisidir, bütün bir enternasyonalin onun siyasi dönüşlerine ve metodolojik felaketlerine uymasını bekliyorlar ve bu kabul edilmediği için ayrılıyorlar.

Son metinlerindeki saçmalıklar ve yalanlar öyle bir noktaya ulaştı ki, ISL’nin liderliğine çocukça bir saldırıda bulunarak, bizi çoğunlukla MST’den Arjantinlilerden oluştuğuna inandırmaya çalışıyorlar… ve kendilerini inkar ederek ekliyorlar, “Pakistan, Şili’den çok genç ve küçük bir bölüm ve Ukrayna bölümü hariç…” Türkiye ve İspanya’nın da IEC’de temsil edildiğini ekleyerek, kınadıkları şeyin tam tersini teyit ediyoruz: ISL’nin IEC’si, son Kongrede SEP delegelerinin oyları da dahil olmak üzere oybirliğiyle seçilen farklı ülkelerden ve kıtalardan ve farklı köken geleneklerinden gelen örgütlerden oluşmaktadır. ISL’yi oluşturan farklı örgütlere ve özellikle de Arjantinli yoldaşlara saygı göstermeyerek alanı kirletmeye ve açık bir tartışmadan kaçınmaya çalışmak, aynı zamanda militan enternasyonalizme yönelik bir saldırıdır ve IEC ya da ISL’deki herhangi bir milliyetten kimsenin onlarla aynı fikirde olmamasından kaynaklanmaktadır ve bu grubun küçük burjuva ve milliyetçi karakterini göstermektedir.

Gerçek siyasi tartışmalar

Siyasi tartışmalarla ilgili olarak, SEP’in konumunu değiştirdiği ve Marksizmin temel bir ilkesini terk ederek fiilen Rusya yanlısı bir konuma yaklaştığı açıktır: uluslararası ya da bölgesel bir güç tarafından işgal edildiğinde yarı-sömürge bir ülkenin savunulması. Bu nedenle SEP, ilk açıklamasından bu yana işgal altındaki Ukrayna’nın emekçi halkıyla dayanışma içinde olan, işgalcilerin yenilmesi gerektiğini söylerken aynı zamanda NATO’yu kınayan ve hatta tamamen feshedilmesi çağrısında bulunan ISL’ye yönelik şokunu ifade eder. Bu, SEP’in tutumunu gülünçlük sınırına taşımaktadır; çünkü bir yandan işgalci tanklara karşı savaşı kaybetmelerini isterken, diğer yandan Ukrayna işçi sınıfıyla dayanışma içinde olmanın mümkün olduğuna inanmak anlamına gelmektedir.

Ayrıca, biz savaşın ikili doğasından söz etmemize rağmen onlar metinlerinde “İDH’nin politikasının tek taraflı olduğunu” söylüyorlar. Ancak burada tam tersi bir durum söz konusudur; ISL bizim tanımlamamıza uygun bir politikaya sahiptir. Her şeyden önce, Ukrayna halkının işgalcilerle yüzleşme ve onları yenme hakkını savunuyoruz ve aynı zamanda NATO’nun ve Zelenskiy hükümetinin planlarını kınıyoruz. İşgal altındaki ülkeyi desteklemek ya da savunmak gibi bir politikası ya da sloganı olmayan, tamamen tek taraflı bir pozisyona kayan SEP’tir. Ve Rusya’nın yenilgisi talebini eleştirerek, Rusya’nın zaferini isteyenlerin kampında kalmaktadırlar. Öyle ki SEP şunları yazmaktadır: “ISL’nin resmi pozisyonu olarak sunulan Rusya’nın yenilgiye uğratılması sloganı, işçi sınıfının bilincini geriletecek bir slogandır.” Çok açık: SEP Rusya’nın, yani ezilen bir ülkeyi işgal eden gücün zaferini istiyor. Bu gerçekten de tüm devrimci perspektifi kaybetmek ve savaş ve sınıf mücadelesi sınavını geçememek anlamına gelmektedir. Çünkü savaşlarda olası bir üçüncü pozisyon yoktur ve SEP, ulusal kendi kaderini tayin hakkını savunmak için 300.000’den fazla gönüllüyü ön saflara süren Ukrayna işçi sınıfını ve halkını terk etmeye karar verdi. Bunun da ötesinde, şans eseri Türkiye’den gelen hiçbir tavsiyeye uymayan Ukrayna örgütümüzün cephedeki direnişe ve dayanışma ve destek görevlerine takdire şayan bir şekilde katılmasından rahatsız oluyorlar.

Ancak SEP’in “ISL’nin resmi pozisyonu olarak…” neyi göstermeyi amaçladığı konusunda yine yöntem açısından önemli bir açıklama yapmakta fayda var. ISL’nin savaş konusundaki resmi pozisyonu, enternasyonalin web sitesinde okunabilen üç kamu açıklamasında yansıtılmaktadır. Dördüncüsünü yayınlamak mümkün olmadı çünkü Temmuz IEC’de Ukrayna şubemizin ihraç edilip edilmemesi gerektiği barbarlığını tartışmaya başladık. O zamandan beri, partilerin ve liderlerin pozisyonlarını yansıtan pozisyonlar var. Örneğin SEP, IEC’den önce ISL web sitesinde “Dünyanın yeniden paylaşımı, Ukrayna ve devrimci bozgunculuk” başlığı altında, IEC’nin pozisyonlarını yansıtmayan ve SEP’in kendi oylarıyla oybirliğiyle kabul edilen bildirgelerle çelişen bir politika geliştirdiği bir metin yayınlamıştı ve hiç kimse bunları sansürlemeyi ya da bu makalenin ISL’nin resmi politikasını ifade ettiğini söylemeyi düşünmedi, çünkü resmi pozisyonlar organizmalardaki oylamalarla kararlaştırılır ve IEC veya Kongreler tarafından imzalanır. SEP’in, IEC’den ya da partilerimizden yoldaşlar tarafından imzalanmış makaleleri keyfi olarak kullanması, belirli partilerin ya da bireylerin tartışmalarını ya da pozisyonlarını yansıttıklarında bunlara resmi bir nitelik atfetmesi, gerçeğe ya da açıklayıcı bir tartışmaya katkıda bulunmayı amaçlamayan bu aşağılık yöntemin bir parçasıdır. SEP’in resmi bir pozisyon olarak sunduğu Bodart yoldaşın “Savaş ve soldaki tartışmalar üzerine bir katkı” metni Temmuz ayında IEC’ye sunuldu ve kesinlikle örgütteki çoğunluk pozisyonunu yansıtıyor olsa da, toplantıda hiç kimse, SEP bile karşıt bir görüş belirtmediğinden ve IEC’nin birkaç üyesi desteklerini ifade ettiğinden, organ tarafından oylanmadı, bu nedenle başlığından da anlaşılacağı gibi, resmi bir pozisyon değil, bir katkı olarak kabul edilmelidir. Bu konudaki yanlışları ortadan kaldırmak önemlidir, çünkü savaşla ilgili önceki açıklamalarda olduğu gibi, tartışma ahlaki suçlamalar ve sınır dışı etme çağrılarıyla gölgelenmemiş olsaydı, öncekilere rehberlik eden üç sütun temelinde yeni bir uzlaşı bildirisine ulaşmak mümkündü: Ukrayna direnişine destek, NATO’nun Doğu Avrupa’dan çıkması ve Rusya’nın Ukrayna’dan çıkması. Eğer bu mümkün olmadıysa, bu tamamen, krize olumlu bir çözüm aramaksızın ve tartışmaksızın önce IEC’den sonra da ISL’den çekilen SEP’in sorumluluğudur.

SEP’in metnine dönersek

Temmuz ayında tüm üyelere dağıtılan ve V. U. Arslan’ın metni de dahil olmak üzere IEC üyeleri tarafından savaşla ilgili olarak hazırlanan farklı metinleri yayınladığımız “Savaş Özel Bülteni”nde, SEP tarafından yeniden gündeme getirilen siyasi tartışmaya kapsamlı bir yanıt yer almaktadır. Bir kez daha, gerçek bundan biraz daha karmaşıkken, çatışmayı NATO ile Rusya arasında bir savaş olarak sunmakta ısrar ediyorlar. Doğrudan savaş, Ukrayna’yı işgal eden Rusya ile bu saldırıya karşı kendini savunan Ukrayna arasındadır. ABD ve NATO, uzun bir gerileme döneminden sonra kendilerini tüm bölgede ve küresel olarak yeniden konumlandırmak için Rus işgalinden yararlandılar ve değirmenlerine su taşımak için Zelenskiy rejimine güveniyorlar. Rusya’yı zayıflatmak için Ukrayna’ya maddi yardım sağlıyorlar ancak doğrudan bir savaşa girmemeye dikkat ediyorlar. Bu durum emperyalistler arası sürtüşmeyi keskinleştiriyor ve gelecekte durumun, öngörülemeyen sonuçlarıyla birlikte Üçüncü Dünya Savaşı’nın başlaması anlamına gelebilecek doğrudan bir çatışmaya dönüşme olasılığını göz ardı edemesek de, bu henüz gerçekleşmedi. Bunu akılda tutmak önemlidir çünkü böyle bir şey olursa, politikamız bugün yürütmek zorunda olduğumuz politika ile aynı olmayacaktır.

Bugün, savaşın çifte doğası nedeniyle aynı anda iki soruya yanıt vermeliyiz: bir yanda, Ukraynalı emekçi kitlelerin her şeyden önce acı çektiği ve kendilerini savunma hakkına sahip oldukları Rusya’nın saldırganlığı, diğer yanda ise ABD/NATO ile Rusya arasındaki sürtüşme. Durum gelişirse, merkez üçüncü bir dünya savaşının başlamasına tepki gösterecek, bozgunculuk politikasını uygulayacak ve savaşı emperyalist olarak kınayacaktır. Ancak bugün yaşananların yanlış nitelendirilmesi kaçınılmaz olarak yanlış bir politikaya ve SEP’in Ukrayna halkının kendi kaderini tayin hakkını savunmak ve herhangi bir yabancı gücün onu işgal etmesini ve topraklarını ele geçirmesini önlemek için verdiği haklı mücadeleyi inkar etmesine yol açmaktadır.

ABD’nin çok fazla para ve silah gönderdiği iddiası, ki bu doğrudur, Ukrayna’nın demokratik ve ulusal savunma hakkını savunma ihtiyacını ortadan kaldırmaz. Her halükarda, NATO’nun bölgedeki planlarına karşı her zaman uyarıda bulunmak ve ilk günden beri yaptığımız gibi NATO’nun tüm Doğu Avrupa’dan çıkmasını talep etmek olan politikamıza bir unsur daha eklemektedir.

Emperyalist güçlerin Ukrayna’ya ekonomik ve maddi yardımları konusunda, Marksizm’in ve IV Enternasyonal’in tarihsel deneyimini görmezden gelen SEP’e, 1940’larda, çok daha üstün Japon gücünün Çin’i işgali ve yükselen bir güç olarak ABD’nin Japonya ve İngiltere’ye zarar vermek için yarı-sömürge Çin’i finanse etmesi gibi benzer unsurlara sahip bir durumla karşı karşıya kalan IV Enternasyonal’in, işgalci bir ülkeye karşı demokratik hakları olduğu için Çin direnişinin zaferi için mücadele etmeyi önerdiği de hatırlatıldı. Bu nedenle IV Enternasyonal’in bildirisi, ABD’nin ekonomik yardımından bahsettikten sonra, “bu durum devrimcilerin Çin ordularının Japon işgalciye karşı zafer kazanmasından yana olmaya devam etmelerini engellemeyecektir” diyerek sona ermektedir. Ancak SEP, şimdi yaydığı yalanları yazarken, kendilerinin tüm argümanlarını yerle bir ettiği için, bu büyük tarihsel örnek hakkında kesinlikle sessiz kalmaktadır. (https://www.marxists.org/history/etol/newspape/fi/vol01/no04/v01n04-w04-aug-1940.pdf)

Aynı zamanda, yayınladıkları uzun ve utanç verici metinde, savaşlara karşı Marksist pozisyonu anlamama ya da cehaletlerini bir adım daha ileri götürüyorlar. Ukrayna’nın askeri kampında olduğumuzu ama siyasi kampında olmadığımızı söylememize şaşırdıkları için şöyle diyorlar: “Sanki siyasi ve askeri olan birbirinden ayrılabilirmiş gibi. Böyle bir ayrımdan bahsetmek emperyalizmin doğasını anlamamaktır çünkü emperyalizm çağında ekonomik, askeri ve jeopolitik alanlar iç içe geçmiştir.” Burada, uzun bir tarihsel Marksist örnekler listesini terk ediyorlar. Bolşevikler, Kornilov’un darbesine karşı Kerenski’nin askeri kampındaydılar ama Kerenski’nin muhalifleri olarak siyasi olarak bağımsız kaldılar. Troçki, Stalinistlerden ve reformist sosyalistlerden siyasi bağımsızlığını korurken İspanya’daki cumhuriyetçi askeri kampın aktif bir parçası olmayı tavsiye etti. Ayrıca emperyal Japonya tarafından işgal edilen mazlum Çin’in yanında savaşmak istemeyenleri korkak olarak nitelendirdi ve bunu Çin hükümetini kınarken yaptı. (https://www.marxists.org/archive/trotsky/1937/10/sino.htm)

Troçki ayrıca, varsayımsal olarak, emperyalist İngiltere’nin o dönemde diktatörlüğün olduğu Brezilya’yı işgal etmesi durumunda, Brezilya’nın yanında yer alacağını ve mantıken bunu diktatörlüğü siyasi olarak desteklemeden yapacağını açıkladı. Arjantin’de, Malvinas Savaşı sırasında, İngiltere’ye karşı askeri bir zaferi destekledik ve MST’nin öncülü olan PST’nin militanları savaşa katıldılar, ancak iktidardaki diktatörlüğü siyasi olarak kınadılar. Marksistler için askeri pozisyonun her zaman saldırıya uğrayan ülkenin siyasi liderliğini eleştiren ve her zaman bağımsızlığı koruyan bir politika ile geliştirilebileceğine dair uzun bir örnek listesi ile devam edebiliriz. Bu noktada tek sürpriz SEP’in bunu bilmemesidir.

Aynı zamanda SEP, işgal altındaki yarı-sömürge bir ülkenin anti-emperyalist ve ulusal savunma görevlerini en ufak bir şekilde anlamamanın bir sonucu olarak, şimdi Rusya’nın neden tıkandığını ve hatta geri çekildiğini ve önemli şehirleri kaybettiğini anlamıyor. Gerçekliği SEP’in kendisi için inşa ettiği yanlış çerçeveye uydurmak için, metni şimdi her şeyi inanılmaz derecede düşük bir siyasi düzeyle basitleştiriyor ve şöyle diyor: “NATO ülkeleri Ukrayna’ya giderek daha etkili silahlar sağladıkça, Rusya’nın Donbas’taki ilerleyişi Temmuz ayından itibaren durdu. Nitekim Eylül ayı boyunca Rus ordusunun tüm cephelerde çökme ihtimali belirdi. ISL politikasında kasıtlı olarak dünyanın en güçlü ikinci ordusu olarak abartılan Rus ordusunu izliyoruz.”

Burada SEP’in kafa karışıklıkları dikkat çekicidir. Birincisi, Rusya dünyanın en büyük ikinci askeri silah ihracatçısıdır ve bu nedenle kendi ordusu çok iyi donanımlı ve güçlüdür, ISL öyle dediği için değil, gerçekler böyle olduğu için. İkincisi, Rusya’nın önemli askeri sorunları olduğu da açıktır. Her iki konu da birbirini olumsuzlamadan diyalektik olarak ilişkilidir. Ancak sorun Rusya’nın askeri gücünü küçümseyerek ya da her şeyi NATO’nun yardımıyla açıklamaya çalışarak çözülemez. SEP’in gözden kaçırdığı şey, ki bu Marksist bir analizde nadiren görülür, halkların ve özellikle de işgal altındaki bir halkın rolüdür. Bu unsur Ukrayna’nın ilerleyişini ve Rusya’nın geri çekilişini açıklamada çok önemlidir. İlkinin morali yüksektir ve şehirlerdeki nüfusun desteğine sahiptir, çünkü SEP anlamasa da Ukraynalılar toprakları için haklı bir mücadelenin parçasıdır ve bu onlara moral vermektedir. Buna karşılık Rus ordusunun morali düşük, askerler orada neden hayatlarını riske attıklarını tam olarak bilmiyor. Savaş başladığından beri işgalci Rus ordusunda firar yaygınlaştı. Ancak SEP bunların hiçbirini söylemiyor. Kampçılar gibi onlar da her şeyi NATO’nun mantıksal olarak var olan ve bir rol oynayan ama olan biten her şeyi açıklayamayan silahlarıyla açıklamakla yetiniyorlar. Savaşlarda her şeyin silahlarla açıklanabileceğine inanmak anti-Marksisttir, çünkü insanların, kitle hareketlerinin ve savundukları davaların rolünü bir kenara bırakır. Eğer her şey silahların gücü tarafından belirlenseydi, devrim imkansız olurdu ve bariz örneklerle sıkıcı olmaktan kaçınmak için, geri kalmış Vietnam’ın dünyanın ana gücü olan ABD’yi yenmesi yeterlidir.

Sınıf mücadelesini, kitle hareketinin canlı güçlerini dikkate almayan bu anti-Marksist analiz, SEP’in tüm metnine yayılmaktadır. Bu nedenle, olayların Ukrayna ya da Rusya işçi sınıfı ya da tüm bölge işçileri üzerindeki yansımalarıyla ilgilenmiyorlar. Onlar için tek aktör ABD emperyal üstyapısı, NATO güçleri ve Putin ya da Zelenskiy tarafından yönetilen rejimlerdir. Hiçbir okuyucu kitle hareketine, sınıflar arasındaki güç ilişkilerine, nasıl müdahale ettiklerine, şu ya da bu sonucun gerçekleşmesine bağlı olarak işçiler arasında neler olabileceğine vs. dair herhangi bir referans bulamayacaktır.

Rusya’yı ve gerici Putin rejimini haklı çıkarma hevesiyle SEP şimdi şöyle diyor: “Rusya’nın yalnızca 3. kategoride yer alan emperyalist bir güç olduğunu vurguluyoruz.” Bu tanım, nasıl ve hangi bağlamda kullanıldığına bağlı olarak, Putin rejiminin emperyal planları için doğru ya da faydalı olabilir. SEP’in bunu kullanma şekli, Putin’e teslim olmanın bir onaylanmasıdır. Bir yandan, ABD’nin krizinin ortasında bile üstün bir emperyalist güç ve dünyadaki en önemli emperyalist güç olmaya devam ettiği doğrudur. Bu nedenle ISL her zaman onun tüm siyasi, ekonomik ve askeri eylemlerini ve planlarını kınamaktadır. Ancak SEP’in yeni kamp yanlısı dönüşünde gizlediği şey, Rusya’nın Doğu Avrupa’da “üçüncü dereceden” emperyal bir rol değil, başlıca baskıcı güç rolünü oynadığı, tarihi boyunca, Lenin ve Troçki’nin Bolşevizminin birkaç takdire şayan yılı dışında, Rusya’nın bölgedeki tüm milliyetlere ve ülkelere karşı her zaman kibirli, şiddetli ve gaspçı bir tutum sergilediğidir. Bunu inkar etmek, tarihi ve bugünü inkar etmek, bölgedeki tek bir işçiyi anlamamak ya da buna ilgi göstermemektir. Ve SEP’in uzaktan bakıldığında baştan sona yanılıyor olmasının nedeni de budur. Diğer birçok şeyin yanı sıra, Alejandro Bodart liderliğindeki bir delegasyonla seyahat eden ve bombalamaların ortasında Kiev’deki Ukrayna şubemizin konferansını destekleyen ISL koordinasyonu tarafından davet edilmelerine rağmen savaşın ortasında Ukrayna’ya hiç ayak basmadıkları için. SEP, dünyanın bu bölgesinin gerçekliğinden uzak, milliyetçi ve üstyapısal vizyonu nedeniyle, Ukraynalı kitlelerin neden Rus tanklarını kendi topraklarında istemediklerini ve SEP’in Rus tanklarının geri çekildiğini görmekten hoşlanmıyor gibi görünmesine rağmen, haklı olarak onları yenmek istediklerini anlamıyor.

Tüm bu siyasi tartışmalarla birlikte SEP, tesadüfi olmayan bir şekilde, sonunda doğrudan ISL’ye iftira atıyor. Böylece, Troçkist hareketin bir kısmının, örneğin dürüstçe siyaset tartışmak yerine iftiralarla tartışan bu tarz yüzünden bölünüp bin parçaya ayrılan Britanya kanadının en kötü halini tekrarlamaktadır.

SEP şimdi şöyle diyor: “Kiev rejimi asla desteklenmemeli ve NATO propagandası ve projeleri desteklenmemelidir. Ama bu gerçekleşmedi! ISL şimdi Kiev rejimine koşulsuz destek veriyor.” Dürüst olmak gerekirse, böyle bir açıklama ancak en sert şekilde reddedilmeyi hak eder. Sadece enternasyonalizmden ve ciddi tartışmalardan pek az anlayan alçaklar bir tartışmanın ortasında bu kadar kasıtlı bir şekilde yalan söyleyebilir ve işgal altındaki bir ülkede örgütlenen yoldaşları lekelemeye çalışabilir. ISL’nin Ukraynalı yoldaşları sadece savaşın sonuçlarını deneyimlemekle kalmıyor, aynı zamanda Kiev rejiminin her bir önlemiyle yüzleşiyor ve bu ihbarların ve yüzleşmelerin propagandasını yapıyor. Herhangi bir işçi ISL web sitesine girebilir ve orada, savaşın ortasında zor ve günlük militanlık altında bile Ukrayna hakkındaki her makalede yaptıkları sürekli kınamaları görebilir. Aynı kınamaları ISL’nin resmi bildirilerinde ve Ukrayna’daki savaşla ilgili özel makalelerde de yapıyoruz. Ve çeşitli ülkelerde gerçekleştirilen tüm dayanışma eylemleri her zaman NATO’nun kınanması ve Zelenskiy rejiminden ayrılmamız sloganlarını içermiştir. Bunun aksini söyleyen ya da yazan her kim olursa olsun, geriye bir şey kalıp kalmadığını görmek için yalan söylemek ve yalan söylemek gibi küçük burjuva bir yöntemle davranıyor ve tartışıyor demektir. Tek kelimeyle kınanacak bir yöntem.

Diğer saçmalıklar hakkında

SEP’in yazdığı 22 sayfalık hizipçi saldırılar, ISL’ye girerek ve şu anda uyguladıkları yöntemleri özellikle reddeden kuruluş belgelerini onaylayarak herkesi kandırırken ne tür bir örgüt haline geldiklerini ya da her zaman ne olduklarını açıkça ortaya koymaktadır. Çok zor koşullar altında, her geçen gün daha da sağa kayan ve daha da baskıcı hale gelen bir rejime karşı gerçek bir sosyalist alternatif inşa etmek için örgütlenen Venezuelalı yoldaşlarımıza saldırıyorlar. Bağımsız sendikalar inşa eden ve Stalinizmden ve burjuvaziden bağımsız kalan değerli işçi liderlerinden oluşan Ukrayna örgütünün ihraç edilmesi çağrısında bulundular. IEC’nin tamamını küçümsediler. ISL’nin bileşenlerinden biri olan Morenist geleneği, oradan gelen yoldaşların mutlaka yanıtlayacağı yalanlarla karaladılar. Ve Arjantinli MST’li yoldaşlara öfkeyle saldırdılar. İşin gülünç ve şizofrenik yanı, bir yıldan kısa bir süre önce SEP Arjantin’i ziyaret ettiğinde, Morenist gelenekle eğitilmiş MST militanlarını değerlendirmekten yoruldular ve Plaza de Mayo’daki Kongremizin açılış mitinginde, orada toplanan binlerce militanı görünce Arjantin’in iktidarı almaya yakın olduğuna ikna oldukları saçmalığını söyleyecek kadar ileri gittiler. Her izlenimci küçük burjuva gibi, Arjantinlileri Bolşeviklere en yakın şey olarak görmekten, sadece 6 ay içinde Menşeviklerden daha beter hale geldiler!

İnsani ve ilahi olan her şeyden bahsettikleri uzun metinlerinde son derece ciddi bir gerçeği de ortaya koydular: SEP’in Esad rejimine ya da Kaddafi’ye karşı başlatılan ve daha sonra tam da devrimci güçlerin eksikliği nedeniyle yozlaşan halk ayaklanmalarının liderliği için mücadele etme politikaları ya da destekleri yoktu. Geçtiğimiz aylarda Küba’daki seferberlik süreci üzerine bir tartışma yürütmüştük. Nikaragualı mahkumlar için yürüttüğümüz kampanyayla hiçbir zaman işbirliği yapmadılar ve gördüğümüz gibi 2014 Maidan’ıyla birlikte yıkılan Rusya yanlısı rejimi ve şimdi de tüm söylemlerin ötesinde Putin ve ordusunun Ukrayna halkına karşı yürüttüğü rejimi savunuyorlar. Bu bir yandan Marksizm konusundaki zayıflıklarından ve cehaletlerinden, diğer yandan da sınıfsal karakterlerinden kaynaklanmaktadır. Gördüğümüz gibi, sınıf mücadelesi süreçlerini kendi liderlikleriyle karıştırıyorlar. Bu, bir yandan farklı örgütlerin isyanların ya da devrimlerin ön saflarında yer aldıklarında devrimci olmayan önderliklere destek vermelerine yol açan oportünizmin, diğer yandan da SEP örneğinde olduğu gibi devrimci seferberlik süreçlerini reddeden ve ön saflarında devrimci olmayan önderlikler varken onları desteklemeyen sekterliğin temelidir. En kötüsü de, her isyanı ya da devrimi durdurmak, saptırmak ya da çıkmaza sürüklemek için müdahale eden akımlara karşı önderlik için mücadele etmekten kaçınmalarıdır. Mesele, bağımsız bir politikayla müdahale etmek ve burjuvazi ile emperyalizmin bölündüğü tüm hiziplere karşı işçi sınıfının önderliği için mücadele etmek için seferberlikten yararlanmaktır. Devrimci sosyalizmin özü olan devrimci partileri ancak bu şekilde inşa edebiliriz.

ISL’nin yöntemini savunuyoruz

Bu tartışmanın bir sonucu olarak, her zaman, iftira ve yalanların ötesinde, hiçbir şeyi saklamadan ve gerekli olan her şeyi derinlemesine tartışarak siyasi tartışmaya odaklanmamız gerektiği açık bir gerçektir. Ne yazık ki SEP bu yöntemi benimsememeye karar vermiş ve ulusal-Troçkist yöntemlerin en kötüsü olan, hiçbir yerde doğrulanmayan ve Türkiye’de küçük bir ofiste yazılan sözde vahyedilmiş bir gerçeğe sahip olma yöntemine sarılmıştır.

SEP bunu neden yapıyor? Anlaşılmaz görünen bu tutum neden? Açıkça görülüyor ki, işçi sınıfı içinde hiçbir yeri ya da geleneği olmayan, esasen öğrenci kökenli ve Türkiye’nin iki büyük kentinin hali vakti yerinde küçük burjuvazisinden gelen küçük bir grupla karşı karşıyayız: İstanbul ve Ankara. Halkları ezen bir ülkede, uluslararası bağlantıları olmadan, şüpheli bir Marksist gelenekle eğitildiler ve bu da onları ulusal sorunlar ve bunlara karşı nasıl hareket edecekleri konusunda derin bir yanlış anlamaya götürdü. Toplumsal yapıları nedeniyle, uluslararası Troçkist hareket tarafından yaygın olarak bilinen ahlaksız, alçak ve sınıfsız yöntemleriyle kötü şöhretli İngiliz Gerry Healy’nin liderliğindeki Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi’nden (DEUK) geriye kalanları temsil eden WSWS web sitesinde olduğu gibi, açıkça üzerlerinde etkili olan Stalinist ve kampçı grupların baskısına dayanamadılar. Onlardan, Lenin ve Troçki’nin yaşamlarındaki Bolşevizm geleneğinden ziyade Stalinizme daha yakın yöntemler aldıkları kesindir. Bu nedenle, siyasi zayıflıklarını örtbas etmek için pozisyonların, yalanların ve iftiraların bir araya getirilmesine başvuruyorlar.

Onlara acıyor ve enternasyonalist ve devrimci inşanın ne olduğuna dair mutlak yanlış anlamalarından dolayı üzülüyoruz. ISL, örgütlerinde ve etkinliklerinde tartıştığı politikasına devam edecek, politikamızla Ukrayna’da ve diğer Doğu Avrupa ülkelerinde devrimci bir örgütün inşasında gururla ilerlemeye devam edeceğiz. Ve kolektif olarak tartışmak, yeni görevleri ve hedefleri belirlemek, geliştirmek ve belirlemek için yeni bir uluslararası Kongreye yaklaşıyoruz.

Öte yandan, Türkiye’den gelen bu küçük grubun zararlı eylemleri, ISL tarafından önerilen yolda ısrar etmeye devam etmenin, farklı geleneklere saygı duymanın, farklı pozisyonlara saygı duyarken birlikte inşa etmenin, anlaşmalara odaklanmanın, ancak katılan örgütlerle nüanslar veya kısmi farklılıklar yaşayacağımızı bilmenin doğru olup olmadığını yeniden düşündürebilir. Her türlü şüphe mantıklıdır. Ancak biz en iyi seçeneğin, çeşitli örgütleri tanımamıza ve onlarla birlikte çalışmamıza imkan veren, izlediğimiz yolda devam etmek olduğuna inanıyoruz. Bu yoldan vazgeçmek, büyük bir devrimci enternasyonal inşa etmekten vazgeçmek ve kendimizi bir kez daha zaten başarısız olmuş %100 homojen enternasyonal tarikat modeline hapsetmek demektir.

Bilmeliyiz ki ileriye doğru sıçrama yolunda mutlaka birçok iyi deneyim ve bunun gibi bazı kötü deneyimler olacaktır. Bunları özümseyecek ve yürüyüşümüze devam edeceğiz. Çünkü ISL’yi güçlendirmeye her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Ve 2023’ün ilk aylarında gerçekleştireceğimiz Kongre, bu gidişatın ve farklı ülke ve kıtalarda attığımız adımların teyidi olacaktır. Yolumuz budur. ISL, Ukrayna’da ve birçok Doğu Avrupa ülkesinde çok zor koşullar altında ilerlemeye devam ediyor. Genç Kenya şubemiz, bir düzine Afrika ülkesinden örgütlerle ilişkilerini güçlendirmekte ve ilerletmektedir. Önümüzdeki aylarda Brezilya’daki örgütlerimizin birleşmesi gerçekleşecek ve Latin Amerika’nın ana ülkesinde büyük bir fırsat doğacak. Kolombiya’da da benzer bir süreç yaşanıyor. Nikaragua sürecini etkiledik ve devam etmekte olan Kosta Rika’daki yoldaşları birleştirme süreciyle Orta Amerika’daki örgütümüzü güçlendirdik. Meksika’daki yoldaşlarla birlikte Haiti’deki isyanı desteklemek için bir kampanya geliştiriyoruz. Birleşik Krallık’ta siyasi çalışmalara başladık. Fransa’da, NPA içinde hareket eden ve üniter ve devrimci bir rota için mücadele eden bir örgütle bir değişim başlattık. ABD ve Avustralya’daki örgütlerle yoldaşlık ilişkilerimizi sürdürdük. Lübnan’da grubumuzu güçlendiriyoruz. Tüm bunların yanı sıra Pakistan, Arjantin ve var olduğumuz onlarca ülkedeki örgütlerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz. Ve hiç şüphemiz yok ki Türkiye’de de deneyimleri ve militanlıklarıyla bize eşlik edecek değerli yoldaşlarımız olacaktır.