Uluslararası Genç Sosyalistler Konferansına Doğru

Avustralya’dan Pakistan’a, Kolombiya’dan Türkiye’ye, Fransa’dan Arjantin’e 20’den fazla sosyalist gençlik örgütü “Dünyada Yeni bir 68 Olasıklıları“nı  tartışıyor. ISL (Uluslararası Sosyalist Birlik) üyesi devrimci örgütlerin gençlik örgütlerinin temsilcilerinin katılacağı bu online konferansta ülkelerdeki mücadele deneyimleri biraraya getirilecek ve gelecek mücadele dinamikleri tartışılacak. 20 Nisan’da gerçekleşecek olan konferans, Türkiye saati ile 18.00‘de canlı yayında olacak. Herkesi devrimci gençlik hareketinin enternasyonalist heyecanını paylaşmaya davet ediyoruz. 

Konferansın çağrı metni:

Bu deklarasyonu yazdığımız sırada, tüm dünya Amerika Birleşik Devletleri’ndeki gençliğin çoğunluğunun sempatisini çeken isyanı yakından takip ediyor. Uluslararası dayanışma eylemleri büyüyor. Bu süreç gelişme halindeki eğilimlerin bir yansıması oldu: COVID19 kapitalist krizi güçlendirdi, burjuvazi kemer sıkma programlarını uygulamaya çalışıyor ve kitleler tepki gösteriyor. Bu, dünyanın şu anki durumunu tanımlayan genel tablodur. Kapitalizm ve dünyanın komutasını elinde tutan burjuvazi, tekrar eden krizlerinin üstesinden gelmenin tek bir yolunu biliyor: işçi sınıfının sömürüsünü artırmak, doğa talanını genişletmek ve her türlü baskıyı derinleştirmek. Bu nedenle, önümüzdeki dönemin seyri ve krizden nihai çıkış yolu, sınıf mücadelesi sürecinde hükümetlerin bir bütün olarak kitlelerle ve özellikle de gençlerle karşı karşıya geleceği eylemler tarafından belirlenecektir.

Kapitalizmin gençliğe sundukları açıktır:

  • Artan güvencesiz çalışma
  • Yaygın eğitimde uçurumun derinleşmesi, var olan eşitsizliklerin pandemi nedeniyle çevrimiçi eğitimin bunu şiddetlendirmesi.
  • Daha fazla kurumsal şiddet
  • Daha fazla ırkçılık ve yabancı düşmanlığı
  • Daha fazla cinsiyetçi baskı

Bu nedenle, şu anki kuşağın geleceği,  dünya burjuvazisinin siyasi önderliği altında risk altındadır.

Bu genel durum, dünya gençliğinin karşı karşıya olduğu zorluktur: kar için iki kat artan kapitalist saldırıları yenmek ve yeni bir ekonomik, sosyal ve politik modele doğru bir köprü kurmak. Tarihsel perspektif bu hareket noktasından geliştirilebilir.

İsyana Karantina Yok

İsyan, her yerde aynı biçimde olmasa da, tartışmasız bir şekilde dünyaya yayılma eğilimi gösteriyor. Emperyalizmin kalbindeki isyan, dünyadaki mevcut kutuplaşmasının bir işaretidir. Salgının getirdiği “çıkmaz bugün geldiğimiz noktada dünyanın çeşitli bölgelerinde uygulanan “hapsetmenin”, pandemiden önceki açığa çıkan toplumsal öfke birikimini dağıtmadığını kanıtladı. Aksine, öfkeli gençlerin gücü hiç de hafiflemedi. Protestolar, kapitalist hükümetlerin salgın karşısında oynadığı duyarsız, insanlık dışı ve sorumsuz rolün ağırlaştırıcı rolü ile canlı bir şekilde yeniden başladı ve daha da yayıldı.

Kitlelerin tüm kıtalarda yeniden aktif hale gelen bu bağımsız eylemi, içinde bulunduğumuz aşamanın belirleyici bir özelliğidir ve aynı zamanda siyasi olarak müdahale etmek için analiz etmemiz gereken değişiklikleri ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, gençlerin merkezi bir rol oynadığı mücadelenin büyüyor olması, sosyalistler için önemli ve olumlu bir gelişme oluşturmaktadır. Mücadele varsa, kitleler tüm geleneksel siyasi partilerin ve daha da önemlisi, yalnızca kapitalistlere yardım etmek için çalışan sahte solun felaket rolüne tanıklık ederek deneyim elde edecek ve kitlelerin bilinci bu şekilde ilerleyecektir. Böylece, devrim için örgüt inşa etme görevi isyanların sıcağı ortasında alan ve fırsatlar kazanır. Tabii ki, egemen sınıf iktidarından kolayca çekilmeyecektir.

İnsancıl Kapitalizmin İmkansızlığı

Bu bağlamda ve önleyici ve savunmacı bir şekilde, kapitalistlerin ideolojik fabrikaları ve onların “solcu” ortakları olan reformistler, yeni insancıl kapitalizmin illüzyonlarını ekmek için her türlü çabayı gösterirler. Ancak bu “sirenler sesleri”, kitlesel tavizler vermek için hiç de alanı olmayan olmayan bir kriz ekonomisi gerçeğiyle sınırlıdır. Daha da kötüsü: hakimiyetlerini ve sürekliliklerini korumak için şirketler ve hükümetler son çare olarak gittikçe daha fazla baskı ve şiddet politikaları uygularlar. Bu nedenle, kapitalizmin gençliğin feragat etmeyi reddettiği temel hakları sağlamadaki zorlukları, sosyalizm savaşımı için muazzam bir alan açar. Bu, emekçilerin öncü olduğu gerçek bir devrim yoluyla her şeyi yeniden şekillendirme ihtiyacını doğurur. Dolayısıyla, bu durum, iktidarı almak üzere devrimci örgütü inşa etme görevini gündeme getirmektedir. Daha önce eşi görülmemiş bir pandemi deneyimi kapitalist krizle birleşince, % 1’in çıkarlarını koruyan hükümetlerin cevabı sistemin tükenmişliğini ve bu barbarlığın çöküşünü öne çıkardı. Dolaysıyla bu durum, bizlere için başkalarının emeğinin parazitleri olmadan, baskı veya sömürü olmadan, baskıcı şiddet olmadan, çoğunluğun, işçi sınıfının, gençliğin ve dünyanın fakir halkının gerçek demokrasisiyle ekonomik eşitlik üzerine kurulu yeni bir dünya inşa etme görevini dayatıyor.

Her şeyi Tersine Çevirmek İçin Yeni Bir ’68 

Bu görevleri ilerletmek adına tartışmak ve deneyimleri aktarmak; dünyaya yayılan bu “Yeni 68” sürecine müdahale etmek için 5 kıtadan ISL seksiyonlarının gençlik örgütleriyle, 20 Haziran’da bir Genç Sosyalistler Konferansı düzenliyoruz. Gezegenin tüm bölgelerinden 20’den fazla ülkeden yoldaşın katılımını bekliyoruz. Konferansı aynı zamanda ülkelerimizdeki mücadele ve örgütlenme eylemlerin tartışılacağı demokratik bir alan olarak da görüyoruz. Bizler, emperyalizmin olmadığı, kapitalistlerin olmadığı, eşitsizliklerin olmadığı, baskıların olmadığı yeni bir toplum kurma mücadelesini veriyoruz. Çünkü bizler, sömürü ya da baskı olmaksızın devrim ve yeni bir dünya için mücadele eden enternasyonalistler, sosyalistleriz.