Biz Kimiz?

Uluslararası Sosyalist Birlik Doğdu!

24- 26 Mayıs arası, Barselona’da, Uluslararası Sosyalist Birlik’in (ISL) kuruluş konferansı başarıyla gerçekleştirildi. Arjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya, Nikaragua, Paraguay, Uruguay, Venezuela, İspanya, Yunanistan, Türkiye, Belarus, Rusya ve Ukrayna’dan temsilciler katıldı. Ayrıca Ekvador, Fransa, İran ve Pakistan’dan konferansa selamlama ve destek açıklamaları geldi. Pakistan ve Lübnan’dan yoldaşlar vize sıkıntıları sebebiyle katılamadılar. Bu ilk bildirgede, onayladığımız programı ve kararları ilan ediyoruz. Devrimci Marksist örgütlerin büyük bir kısmı kriz, bölünme hatta bazı durumlarda fesih durumundayken Uluslararası Sosyalist Birlik’in kuruluşu, dünya proletaryasının önündeki en önemli görev olan sosyalist ve devrimci uluslararası liderliği inşa etmeye katkı sağlamak için gerçekleşti. Bu çaba başlı başına takdir edilmeye değerdir.

ISL yeni katılımcılarla büyümeye oldukça elverişli bir durumda. ISL, dünyanın her yerinde devrimci partiler ve henüz örgütlü olmayan kişiler için emperyalist kapitalizme karşı verilen şiddetli savaşta en önemli alternatif olarak yükselebilir. Bu sebeple gelecekle ilgili iyimser olmak için gerçekçi sebeplerimiz var.

Doğmakta olan örgütümüz; USFI, CWI, LIT, ISO ya da PO’nun aksine, farklı geleneklerden gelen yoldaş örgütlerin bu devrimci projeyi gerçekleştirmek için ortaklaşması üzerine kurulmuştur: Bu eşsiz durum, bizler için takip edilmesi gereken modelin kendisidir. Bu yüzden bu modelin propagandasını yapmalıyız.

Yapılan hatalardan öğrenmek için, bu örgütlerin yenilgilerine sebep olan durumları derinlikli olarak analiz etmek önümüzde bir görev olarak durmaktadır. Önümüzdeki yıl gerçekleşecek olan Birinci Dünya Kongresi’nde yapılacak olan tartışmalara kılavuz olması açısından detaylıca hazırlanmış dünya belgeleri ve bir taslak tüzük en önemli materyaller olacak.

Elbette ki, bu yeni örgütü sınayacak birçok siyasi ve örgütsel zorlukla karşılaşacağız. Ancak somut bir siyasi anlaşma temelimiz olduğu için iyimseriz. Metodolojik sorulara dair de mümkün olduğunda konsensüs ve gerektiğinde çoğunluk oyu ile çözebileceğimiz bir denge mekanizması oluşturmak zorundayız. Diğer örgütlerin varlığına damgasını vurmuş olan bürokratik pratiklerden uzakta, sınıf mücadelesine sürekli olarak müdahaleyle birlikte tartışma ve müzakerelerin de var olduğu, sağlıklı bir demokratik merkeziyetçiliğe inanıyoruz.

Atılgan bir şekilde sınıf mücadelesinin güncel sorunlarına cevap üreteceğimiz, en dinamik mücadelelere müdahil olacağımız bir mücadele safhası başlıyor: şiddetle baskılanan Pakistan’daki yoldaşlarımızla dayanışma göstermek ya da eski Sovyet ülkelerindeki yoldaşlarımız tarafından yönetilen bağımsız sendikalara yönelik, onları zayıflatmaya ve yok etmeyi hedefleyen hükümetlerin çabalarına karşı onları desteklemek için yapmayı planladığımız kampanyalar, iddiamızın ilk pratikleri olacak. Konferansta yapmaya karar verdiğimiz bu ve diğer kampanyalar; işçilerin, kadınların ve gençliğin mobilizasyonunu arttırmaya, hükümetlerin yoldaşlarımıza yönelik saldırı ve baskılarına karşı yoldaşlarımızı desteklemeye ve ulusal örgütlerimizin inşalarını hızlandırmaya hizmet etmektedir.

Görmezden gelemeyeceğimiz temel bir görev de kadrolarımızın eğitimi. Bunun için biri tüm Asya ve Avrupa’yı kapsayan Türkiye’de 25-29 Ağustos arası olmak üzere diğeri de önümüzdeki yıl Şubat’ta Arjantin’de Latin Amerikalı yoldaşlarla olmak üzere iki merkezileşmiş yaz kampı yapmayı öneriyoruz.

Son olarak da belirli farklılıklarımızın olabileceği konuları görebilmek ve Kongre’de ortaya çıkabilecek bazı tartışmalar ve katkılar için de düzenli olarak İç Tartışma Bülteni basacak ve ISL üyelerine dağıtacağız.