Paraguay: Yaşasın Mart Devrimi (Alternativa Socialista)

Covid pandemisinin yarattığı derin krizin ortasında, Latin Amerika’daki ilk büyük protesto dalgası Paraguay’dan geldi. Kitlelerin sokağa indiği ve iktidarın sokakta eylemci halkı katlettiği Paraguay’da, ISL’nin seksiyonu olarak mücadele eden Alternativa Socialista’nın açıklamasını okurlarımıza sunuyoruz.

Paraguay emekçilerinin mücadelesini selamlıyoruz!

Sermayedarlar ve mülk sahiplerine tanınan ayrıcalıklardan; yozlaşmış, kastlaşmış siyasetçilerin zulmünden usanan Paraguay halkı mücadele için sokaklara döküldü. Talepleri, iktidar ve kabinesinin istifası.        

https://youtube.com/watch?v=JIRBhY0Wr8I%3Ffeature%3Doembed

Koronavirüsle mücadele için ilaç ve aşı eksikliği nedeniyle hayatını kaybeden onlarca sağlık çalışanı ve yakınlarının çaresiz durumu; eğitime erişimin zorluğu; binlerce kişinin işsiz kalması; toprak için savaşan yoksul çiftçilerin baskılanması ve 2 milyar dolarlık dış borcun çarçur edilmesi, halkı hükümeti protesto etmeye zorlayan nedenlerin başında geliyordu. Eylemlerin ilk kazanımı da Sağlık Bakanı Mazzoleni’nin görevden alınması oldu.

Halk, artık önlerine düşen kırıntılara kanaat etmeyi bıraktı. Emekçiler, halkın gözünden düşmesine rağmen halka polisle saldıran Başkan Mario Abdo Benitez’in istifasını istiyor. Bütün dünyanın gözü önünde ilan ediyoruz: Hükumet, halka karşı plastik mermi, göz yaşartıcı gaz, TOMA kullanıp polis süvarilerini halkın üzerine yollayarak halkı yıldırmaya çalışmış, düzinelerce insanı da yaralamış, genç bir protestocuyu öldürmüş ve Paraguay başkenti Ascunción’un sokaklarını kana bulamıştır. Bütün bunlara rağmen halkın geri çekilmesi bir yana dursun, kendiliğinden toplanan kitleler baskıyı yenmiş ve geri çekilenler baskıcı güçlerin ta kendisi olmuştur. Halkın karşısında duranlara sesleniyoruz: Silahlarınızı indirin, zira, halkın esas düşmanı protestocular ve emekçiler değil, sermayedarların ve mülk sahiplerinin çıkarlarına hizmet eden hükümettir.

https://youtube.com/watch?v=JIRBhY0Wr8I%3Ffeature%3Doembed

 Yozlaşmış Mario Abdo Benitez hükümeti devrilene kadar; bütün işçi merkezlerini, sol siyasi hareketleri, üniversite ve liselerin öğrenci organizasyonlarını, feminist grupları, çiftçi ve yerli halk federasyonlarını ve tüm halkı büyük çaplı bir genel grev gerçekleştirmek için harekete çağırıyoruz. İşçi sınıfının yozlaşmış siyasetçilerin girişimlerine karşı zafer için geniş çaplı demokratik ve militan bir mücadele gereklidir.

Biz, Alternativa Socialista ve ISL’nin neferleri olarak, Paraguay’da, acilen toplumsal kurtuluşu sağlayacak ekonomik bir planı programlı şekilde uygulayacak ve halk ile işçi sınıfının oluşturduğu bir olağanüstü hükumet toplanmasını talep ediyoruz. Paraguay’ı sermayedarlara, büyük mülk sahiplerine, yolsuz idarecilere ve halkı baskılayan diğer gruplara yer vermeyecek şekilde; yani demokrasinin gerçekten halk ve işçi sınıfı için var olduğu bir sosyalist ülke kurmak üzere yeniden düzenleyecek bir kurucu meclisin toplaması gerekmektedir.

Mario Abdo hükümetinin ve polis güçlerinin eylemleri üzerine acil açıklama

5 Mart günü gerçekleşen ayaklanma, Mario Abdo ve kabinesinin dayattığı kapitalist sistemin geçerliliğini yitirdiğinin çok iyi bir göstergesidir. Covid-19 pandemisinin ve eşliğinde yarattığı sayısız krizlerin devlet güçleri ve burjuva kurumlar tarafından ne kadar kötü yönetildiği uzun süredir bariz bir şekilde ortada. Yönetemedikleri krizler yüzünden birçok aile yoksulluğa düşmüş, güvencesiz bir şekilde yaşamlarını sürdürmeye katlanmak zorunda kalmış; eğitim sistemi ve diğer kamusal kurumlar işlerliğini yitirmiş ve burjuvazinin kurduğu sistemin bu krizleri aşma gücünü elinde bulundurmadığı açığa çıkmıştır.

Ayaklanma, Mario Abdo hükumetinin kitlelerin gücü karşısındaki korkusunu ve güçsüzlüğünü bariz bir şekilde ortaya koydu. Alternativa Socialista olarak, Paraguay Ulusal Polis Güçlerini –ki akşam vaktinde gerçekleşen protestolarda, en ufak bir durumda bile, süvari birlikleri, plastik mermiler, göz yaşartıcı gaz ve TOMA’larla göstericilere vahşice müdahale etmişlerdir– sermayedar azınlığın çıkarları doğrultusunda gerçekleştirdikleri saldırgan ve hukuksuz eylemlerinden ötürü kınıyoruz. Aynı zamanda, kitlelerin kendiliğinden organize olarak oluşturdukları gücün birçok kez polisin geri çekilmesine sebep oldu. Hatta protestoculardan kaçabilmek için polisin taş ve moloz fırlatmak zorunda kalması; yani polis güçlerinin Paraguay halkının gücüne, kararlılığına ve dirayetine karşı koyamayıp teslim olmak zorunda kalmış olması ayrıca kayda değer bir gelişmedir.

Bu yüzden:

Herkesi, Mario Abdo ve kabinesi istifa edene kadar tüm güçlerle eylemleri sürdürmeye davet ediyoruz.

Mario Abdo ve kabinesini devirmek için, bütün sektörlerden işçilerin iştirakıyla bir genel grev organize edip mücadele programı oluşturmaya davet ediyoruz.

Toplumsal problemleri çözecek ekonomik bir program hazırlayacak olan ve bağımsız, özgür ve demokratik bir kurucu meclisin işçi sınıfı ve halk tarafından kurulmalıdır. Bu kurucu meclis, Paraguay’ı büyük sermayedarlar, mülk sahipleri, yozlaşmış idareciler ve halka baskı uygulayan grupların ellerinden kurtarmak üzere yeniden düzenleyecek bir olağanüstü hükumet toplanmalıdır.

Bütün bunları gerçekleştirebilmek için, toplumun en dibine itilmiş olanların anti-kapitalist, eko-sosyalist, feminist ve enternasyonalist güçlü siyasi alternatifini inşa edelim.

Alternativa Socialista’ya katıl!