Brezilya: Sosyalist Devrimin Doğuşu; her şeyi dönüştürmek için birlik

Sosyalist Devrim Merkez Komitesi – PSOL tarafından. ISL Brezilya

10, 11 ve 12 Ocak tarihlerinde Sosyalist Alternatif ve Sosyalist Mücadele akımlarının, PSOL’ün iç eğilimlerinin ve Uluslararası Sosyalist Birlik (ISL)’nin seksiyonlarının Birleşme Konferansını gerçekleştirdik.

São Paulo kentindeki FETQUIM’de (Kimya İşçileri Federasyonu) düzenlenen Açılış Törenine Pará, Ceará, Federal Bölge, Rio Grande do Norte, São Paulo ve Paraná eyaletlerinden delegeler katıldı.

Ukrayna, Belarus, Lübnan, Kenya, Birleşik Krallık, İspanya, Fransa, Nikaragua, Arjantin, Şili, Venezuela, Paraguay gibi farklı ülkelerden gelen ISL’li yoldaşlarımızdan etkinliğin başında oynatılan enternasyonalist selamlama videolarını aldık. PSOL Federal Temsilcisi Glauber Braga da bu vesileyle hazır bulunamadığı için üzgün olduğunu belirterek selamlarını iletti. São Paulo Sosyal Pastoral, SJC Kimyasallar Sendikası, São Paulo Metro Sendikası Yönetim Kurulu ve öğretmenler gibi toplumsal ve sendikal liderler söz aldı. Sol liderlerin yanı sıra MRT, GOI ve PSOL’den yoldaşlar, MES liderlerinden Israel Dutra ve Frederico Henriques ve Komün’den João Machado söz aldı. Etkinlik, Sosyalist Devrim Ulusal Önderliği’nden Veronica O’Kelly ve Douglas Diniz ile Uluslararası Sekretarya ve Arjantin Sosyalist İşçi Hareketi’nden (MST) Alejandro Bodart’ın konuşmalarıyla sona erdi.

Birleşmeye giden yol bir süre önce temel bir fikir birliği sayesinde başladı; hepimiz bugün, güçlü bir devrimci partinin varlığı olmaksızın, iktidarın sömürülenler tarafından fethedilmesinin ve sosyalizmin inşasının, sosyalist devrimin hayal bile edilemeyeceğini her zamankinden daha fazla anlıyoruz. Bu bizim stratejimiz, zorlu görevimizdir ve bugün bununla yüzleşmek için daha güçlüyüz.

Enternasyonalizm, devrime giden yegâne yol

ISL ilk buluşma noktasıydı. Marx, Engels, Lenin ve Troçki’nin devrimci enternasyonalizm tarihini ve geleneğini yeniden canlandıran bu son uluslararası proje bizi birleştirdi. ISL’nin temel niteliklerinden biri, devrimcileri birleştiren kesişme noktalarının sürekli olarak aranmasıdır. Görevimiz, devrimci solda var olan farklılıkları göz ardı etmeden, yakınlaşmaları dünyada devrimci bir liderliğin inşasıyla sonuçlandırmaktır.

Diğer uluslararası akımların aksine, kapitalist hükümetlerin saldırılarına yanıt veren halkların mücadeleleri, ayaklanmaları, isyanları ve devrimleriyle dolu bir dünya görüyoruz. Her yerde az ya da çok önemli sektörler için yarışan ve tartışan aşırı sağcıların ortaya çıkışı, mevcut aşamada derinleşen bir toplumsal kutuplaşma olgusudur. Kapitalizmin sistemik krizi, işçi sınıfı ve yoksul halkın kazanımlarına karşı çıkarak kesinti ve kemer sıkma planlarını uygulamak zorunda olan burjuva hükümetlere çok az hareket alanı bırakarak senaryoyu sıkılaştırıyor. Kitleler bu hükümetleri reddediyor, kurumlarına ve tüm bu burjuva demokrasisi saçmalıklarına karşı çıkıyor, çünkü bunlar onların düşmanları, ilerici söylemlerle ayaklanan insanların öfkesini bulandırmaya ve disipline etmeye çalışanlar bile. Bir kutupta aşırı sağ, diğer kutupta ise seferberliğin yükselişi bu şekilde ortaya çıkıyor.

Bu nedenle bugün sosyalist devrim her zamankinden daha fazla bir gereklilik ve devrimci partilerin inşası da kullanılacak bir araç olarak aciliyet arz etmektedir.

Brezilya’da, herhangi bir yanılsamaya meydan vermeyen bir Geniş Cephe hükümeti

Bolsonaro’nun seçim yenilgisi Brezilya’nın sömürülen ve ezilen çoğunluğunun bir başarısıydı. Ancak 2021’deki büyük Fora Bolsonaro mitinglerinde bu aşırı sağcı projeyi kalıcı olarak yenilgiye uğratma fırsatının seçim yoluna itildiğini çok iyi biliyoruz. Bu fırsat PT’nin, Lula’nın ve soykırımcı hükümete karşı seferberliği kurumsallığa doğru kanalize eden tüm rejim solunun ihanetiyle engellendi. Yani aşırı sağı yenmek için tek gerçek alternatif olan seferberliği disipline ettiler ve “Lula 2022” politikasıyla burjuva demokratik rejimin kurumlarını güçlendirdiler.

Mevcut hükümetle ilgili hiçbir yanılsamamız yok; Lula-Alckmin hükümeti bizim hükümetimiz değil, er ya da geç beklenen tasfiye gündemini ve popüler olmayan karşı reformları uygulamaya çalışacak olan iş adamlarının hükümetidir. Bu hükümetin işçilerin, kadınların, LGBTQIA+ farklılıkların, siyahların, yerli halkların ve gençlerin yaşadığı gerçek sorunları çözeceğine dair hiçbir beklentimiz yok. Bu nedenle kazanımlarını savunmak ve daha fazlası için mücadele etmek isteyen herkesi bu savaşta birlikte mücadele etmeye ve gerçek bir sol ve sosyalist siyasi alternatif inşa etmeye çağırıyoruz.

Bağımsız bir PSOL için mücadele

Sosyalist Devrim, inşa ettiğimiz parti olan Sosyalizm ve Özgürlük Partisi’nin kuruluş projesini savunmaya devam edecektir. Birleşmemiz, PSOL’un çoğunluk liderliği tarafından kurucu projenin ortadan kaldırılmasıyla karşı karşıya olan radikal solu güçlendirmenin hizmetindedir. Akımlarımızın birleşmesi aynı zamanda bu süreci kesintiye uğratmaya ve PSOL’ü sınıf bağımsızlığı ve sosyalist bir programla anti-kapitalist mücadele için yeniden kazanmaya yönelik bir iddiadır.

Yalnız olmadığımızı biliyoruz. Çoğunluk liderliği tarafından benimsenen yıkıcı yolu kabul etmeyen, akımlar halinde örgütlenmiş ya da bağımsız olarak mücadele eden çok fazla yoldaş olduğunu biliyoruz. Bu kadın ve erkeklere hala vaktimiz olduğunu, PSOL’ün ortadan kaldırılmasını hala önleyebileceğimizi, çok geç olmadan güçlerimizi birleştirmemiz ve bir yumruk gibi saldırmamız gerektiğini söylüyoruz.

Sosyalist Devrim ile tanışın

Devrimin ve sosyalizmin inşasına hizmet edecek bir araç doğuyor. Projemiz, ne yazık ki sol öncülüğü geciktiren ve büyük hayal kırıklığına uğratan sekter hataların yanı sıra örgütleri kendi içinde bir amaç olarak burjuva kurumsallığının, seçimlerin ve parlamentarizmin âtıl yoluna sürükleyen oportünist hataları gözden geçirerek başlıyor. Yapmakta olduğumuz şey, çok daha büyük olabilecek, devrimci ve enternasyonalist sosyalizm ilkeleri üzerinde çeşitlilik, demokrasi ve kararlılıkla çalışmaya kendimizi açabildiğimiz ölçüde büyüyüp güçlenebilecek bir birliğin yalnızca başlangıcıdır. Sosyalist Devrimi inşa etmek için bizimle gelin!