Kuzey Afrika Bildirgesi

Sudan ve Cezayir’de isyanlar diktatörleri devirdi. Kitle hareketi diktatörleri devirdiği için bunlar siyasi devrimlerdir, ancak diktatörlük rejimleri hala iktidarda bulunuyor. Kanlı karşı devrim, saldırı için doğru zamanı beklemektedir. Kuzey Afrika, sınıf çelişkilerinin son derece keskin olduğu ve Avrupa ile etkileşim içinde olan bir bölgedir. Bu yüzden toplumsal hareketler her zaman Avrupa’daki mücadelelerden etkilenmektedir. Gençliğin iyi bir gelecek beklentisi sistemin sunduklarından çok farklıdır. Bu nedenle diktatörlüklere karşı, öfkenin birikmesinden kaynaklanarak halk ayaklanmaları patladı ve Afrika’ya tekrar bahar geldi.

Cezayir ve Sudan gibi petrol zengini ülkelerde yoksulluk içinde yaşayan işçilerin temel toplumsal sorunları yalnızca serbest seçim veya liberal demokrasi vasıtasıyla çözülemez. Bu toplumların temel sorunları ancak işçiler ve yoksul köylüler ekonomiyi kendileri için ele geçirip yönettiğinde çözülebilir. Aynı zamanda, tek ülkede sosyalist bir proje ayakta kalamayacaktır, ancak devrimci rüzgarlar kaçınılmaz olarak Fas, Tunus, Mısır ve diğer Afrika ülkeleri ile Ortadoğu ve Avrupa’yı da etkileyecektir.

Cezayir, diktatörlüğe karşı mücadeleyi kapitalizme karşı mücadeleyle birleştirmeden, sistemi hedeflemeden ve işçi iktidarı kurmadan aydınlık günlere ulaşamaz. Kuzey Afrika için sürekli devrimin somut programı budur. İşçiler, köylüler ve gençler kahramanca mücadeleler veriyor. Ancak, sosyalist bir liderlik ve net bir perspektif olmadan, kapitalizmin kanlı diktatörleri tarafından yenilgiye uğramak kaçınılmaz. Bu bağlamda Mısır’dan alınacak dersler çok yakın ve net.

Kararlar:

  • Kuzey Afrika’da devrimci Marksizm inşasını harekete geçirmek için devrimci Marksist bir grubun oluşumunu hazırlamaya devam edeceğiz.
  • Burjuva demokratik çözüm yanılsamalarına karşı ideolojik mücadele vereceğiz.
  • Kuzey Afrika halkıyla dayanışmak üzere internet kampanyaları düzenleyip olası bir yabancı müdahale durumunda koalisyon güçlerinin elçiliklerinin önünde protesto gösterileri düzenleyeceğiz.
  • Olası askeri darbeler durumunda sokaklarda eylemler düzenleyeceğiz.
  • İslamcıların demokratik mücadelenin bir parçası olabileceğine dair illüzyonlara karşı mücadele edeceğiz.
  • Libya’da, savaş ağalarına ve İslamcı gruplara yardım ederek, fon sağlayarak, onları silahlandırarak ülkeyi mahveden emperyalizmin gerçek yüzünü göstermek için mücadele edeceğiz.