Sosyalist Devrim Stratejimiz

Mayıs 24, 2019 gabi 0

“Bir bütün olarak dünya politik durumu, esas olarak, proletarya önderliğinin tarihsel bunalımıyla karakterize olmuştur”. (Leon Troçki, Geçiş Programı) Yeni milenyuma gireli neredeyse yirmi yıl oldu >> Read More