Küresel Bir Metne Doğru

Barselona Konferansı ve öncesindeki süreç, farklı başlıklar üzerine ortak tanımları detaylandırmak konusunda ilerleme kaydetmemizi sağladı. Bu başlıklardan bazıları, “Devrimci Sosyalistlerin Birliği için Çağrı” başlıklı bu yılın Şubat ayında yayınladığımız deklarasyonda ve “Sosyalist Devrim Üzerine Stratejimiz” başlıklı programda ifade edilmişti. Üzerinde ortaklaşılan diğer tanımlamalar ve öneriler şu başlıklarda gerçekleşti: Dünya Ekonomisi, Avrupa, Kuzey Afrika, Yemen, Kürdistan, Filistin, Venezuela, Nikaragua, Kolombiya, Sarı Yelekliler, Kadın ve Ekoloji. Konferans süresince aynı zamanda diğer pek çok başlıkta ve konuda ortaklaşmak konusunda aşama kaydedildi: Dünya sınıf mücadelesinin durumu, politika ve devrimci Marksistlerin üstlenmesi gereken görevlerle ilgili olarak ajandamıza pek çok farklı noktadan katkılar yapıldı. Devrimci Marksistlerin üstlenmesi gereken görevlere ilişki yapılan tespitlerde Batı solunun ve Troçkizmin (USFI, CWI, ISO, PO vs) içinde bulunduğu kriz durumu ve bunların nedenleri üzerine birtakım tespitlerde bulunulurken neo-reformist politika ve bu sorunlarla mücadele yöntemleri üzerine tartışmalar yer aldı. Tüm bunları temel alan ve tartışmaları toplumsallaştırmak konusundaki ihtiyacı da göz önünde bulundurarak: gerçekliğin karşımıza çıkardığı teorik, politik ve metodolojik sorunlara bütünlüklü cevaplar vermek adına kısa bir süre içinde tüm bu tartışmaları içeren bir küresel doküman yayınlanacaktır. Bu doküman aynı zamanda tüm militanlarımızın 2020 yılının ortalarında gerçekleşecek olan birinci kongremizin hazırlıklarına katılması için de bir temel sağlayacaktır. Aynı zamanda bu yıl içinde bir tüzük taslağı hazırlamak ve süren tartışma başlıklarını ve katkıları da içeren bir iç tartışma bülteni çıkartmak da bir hedef olarak önümüzde duruyor.