Pakistan’dan Mesaj

ISL’nin sevgili yoldaşları, hepinizi Barselona konferansının organize edilmesi için Pakistan The Struggle örgütü adına tebrik ediyorum. Size; Arjantin, Türkiye ve dünyanın geri kalanındaki tüm devrimci işçilerle dayanışmamızı yolluyoruz.

Pakistan’daki örgütümüz hakkında ve genel olarak Güney Asya hakkında size kısaca bilgi vermek isterim. Pek çok yeni ve eski yoldaşımızla Pakistan, Hindistan, İran ve tüm bölgede uluslararası Bolşevik örgütler inşa etmenin mücadelesini veriyoruz. İnanıyoruz ki Güney Asya bölgesinde ve dünyanın her yerinde emekçi kitlelerin kurtuluşunun tek mümkün yolu devrimci Marksizm ve komünizmdir.

Pakistan’daki siyasi duruma kısaca değinmek gerekirse; pek çoğunuzun bildiği gibi Pakistan önümüzdeki günlerde bir IMF programına girecek. Pakistan Devlet Bankası, Ekonomi Bakanlığı ve diğer başlıca kurumlar IMF tarafından ele geçirilmiş durumda. Önümüzdeki aylarda Pakistan’da milyonlarca işçinin ve gençliğin yaşamını etkileyecek olan kitlesel özelleştirmeler, zamlar, enflasyon ve ekonomik saldırılar gerçekleşecek. Bunlara tepki olarak direnişin, mücadelenin, eylemlerin, protestoların ortaya çıkacağına inanıyoruz. Biz de devrimci sosyalizm programı ile bu mücadelelerde yer alacak, bu mücadelelere müdahil olacak ve hareketle bağlar geliştireceğiz.

Yoldaşlar, ISL’nin program taslağını okuduk ve programın genel hatları ile ortaklaşıyoruz. Enternasyonal bir devrimci örgütün gerekli olduğuna ve biz devrimci Marksistlerin dünyada var olan hareketlerin ihtiyaç duyduğu devrimci liderlikleri yaratacağımıza inanıyoruz. Küçük ya da büyük kimi farklılıklara ya da netleştirilmesi gereken noktalara rağmen programınız ve stratejiniz noktasında anlaşıyoruz ve bu uluslararası devrimci örgüt projesinde yer almayı istiyoruz.

Kapitalizm, 1930’lardan bu yana ortaya çıkan en derin uluslararası krizini yaşıyor. Bu sistem altında sadece Avrupa ülkeleri ve ABD gibi gelişmiş ülkeler için değil, aynı zamanda Pakistan, Hindistan, Bangladeş gibi geri kalmış ülkeler için de bir çıkış yolu bulunmuyor. Bu düzen, insanlığı ileri taşımıyor, en temel sorunlarını çözemiyor, toplumsal çelişkileri sonlandıramıyor. Bu düzenden kurtulmak ve insanlığın kurtuluşunu sağlamak için birleşmeli ve enternasyonalist devrimci bir örgüt inşa etmeliyiz. Bu bağlamda, dünyanın neresinde olursa olsun verilen sosyalizm mücadelesi bizim mücadelemizdir; mücadeleniz mücadelemizdir.

İlerlemeli, gelecek aylarda Pakistan’da ya da başka bir yerde yüz yüze görüşmeler gerçekleştirmeliyiz. Bununla ilgili en temel sorunumuz vize sorunudur. Biz Pakistan vatandaşlarının vize alması oldukça zor. Programı ve stratejiyi yüz yüze tartışmak çok önemli. Önümüzdeki haftalarda ya da günlerde Pakistan’da ya da vize alabildiğimiz durumda başka bir yerde, uluslararası stratejiyi tartışmak üzere bir araya gelebiliriz. Bu arada, dayanışmamızı büyütmeliyiz. Urduca ya da başka dillerde bir web sitesi yayınlanması konusunda yapabileceğimiz katkıları sunmak konusunda istekliyiz. Desteğimiz sizinledir. Mücadelenizi bizim mücadelemiz sayıyoruz; siz de mücadelemizi mücadeleniz bilin.

Yaşasın sosyalizm, yaşasın Marksizm.

The Struggle, Pakistan