İran’dan Mesaj

Merhaba yoldaşlar,

İranlı sosyalist bir işçi olarak Uluslararası Sosyalist Birlik’in ilk konferansını en devrimci duygularımla selamlıyorum.

Yasal engellerden dolayı konferansa katılamamış olsam da, yoldaşlık duygumuzun bizleri yan yana tuttuğundan şüphem yok.

Bugün dünya çapında her yerde, burjuvazi proletaryayı aynı şekilde sömürmeye devam ederken, proletarya da dünyanın dört bir tarafında var gücüyle emperyalizme ve kapitalizme karşı direnmeye devam ediyor. İran’da da – emperyalist kapitalist dünyanın bir parçası olarak – sömürü düzeni hüküm sürüyor. Rejimin İslami maskesinin altında işçi sınıfının azgın sömürüsü ve köleliği saklanıyor. İran genelinde 40 milyondan fazla insan açlık sınırında bir yaşama mahkum edilmiş durumda. Bununla birlikte İran proleterleri ve yoksulları, sömürü ve köleliğe karşı mücadele ediyor.

Açlık sınırının altında bir yaşam dayatan sömürü ilişkilerine karşı olası isyanların önünü almak için, molla rejimi işçi hareketini tüm gücüyle bastırmaya çalışıyor. İran’da sendikalar, siyasi örgütlenmeler ve grevler yasak durumda.

Buna rağmen geçtiğimiz yıl içerisinde rejimin kendi rakamlarına göre en az 1700 grev ve işçi eylemi gerçekleşti. 1 Mayıs 2019 günü, sınıf bilinçli yüzlerce emekçi Meclis önünde etkili bir gösteri düzenledi. Molla rejimi yükselen bu işçi hareketini polis, tutuklama ve sarı sendika yöntemleriyle engellemeye çalışsa da rejimin bu girişimleri her defasında yetersiz kalmaya başladı.

Bugün, İran proleterlerinin ve yoksullarının mücadelesi tüm baskılara rağmen devam ediyor. Devam da edecek. Ancak biliyoruz ki zafere ulaşmak bütün ülkelerin proleterlerinin mücadelesini birlik içerisinde yükseltmeye ihtiyacımız var.

Umuyoruz ve inanıyoruz ki uluslararası sosyalist örgütlenme çabalarımız artacak. Konferans ve kongrelerde yaratacağımız devrimci program eşliğinde, yürüteceğimiz tartışmalardan pratik mücadeleler üreteceğiz. Proletaryanın uluslararası yoldaşlığına ihtiyacımız var ve bunu yaratacağız!

Bir kez daha konferansımızı bütün devrimci coşkum ve kararlılığımla selamlıyorum.

Yaşasın devrim ve sosyalizm!

Yaşasın uluslararası mücadelemiz!

Ghader Anari