Venezuela Bildirgesi

  1. Venezuela, süregiden ekonomik ve politik müdahaleler ve olası bir askeri müdahale tehdidi ile yakın bir emperyalist tehdit altında. Hatta, Trump, Lima Grubu, Guaidó ve Leopoldo López eliyle 30 Nisan’da tertip edilen askeri darbe girişimi başarısızlığa uğramıştır. Sağ ve emperyalizm, büyük sermayenin enerji kaynaklarından sağlanacak olan çıkarlarının, milyonlarca dolarlık işlerinin hizmetindeki müdahale planlarına ve Venezuela’da milyonların yaşamını kötürümleştirmek pahasına devreye soktukları ekonomik ve politik eylemlerine bugün halen devam ediyorlar. Bu politikayla birlikte, bölgesel ajanları ve hükümetleri eliyle aynı zamanda bölgedeki ekonomik ve politik planlarını güçlendirme çabası içerisindeler. Biz, Venezuela ve Latin Amerika halkları ve işçileri olarak biliyoruz ki emperyalizm ve sağcı kuklalarından iyi hiçbir şey gelmeyecektir. Bu nedenle ABD’nin ve Lima Grubu adındaki yapının her türlü müdahalesini reddediyoruz. Maduro hükümetine hiçbir şekilde güvenmeden kitleleri bunlarla sokakta hesaplaşmaya çağırıyoruz.
  • Ordu tarafından desteklenen Nicolás Maduro hükümeti, Bolivarcı sürecin sosyal başarılarını çözülmeye uğratmış, işçi düşmanı kapitalist bir anlaşmayı yürürlüğe koymuş, borç içinde yüzen bir sistem ile yeni bir burjuvazi peydahlamış, doğal kaynakları alt üst etmiş ya da yok etmiş ve yabancı güçlerin iştahı karşısında Venezuela’yı zayıflatmıştır. İşçilere, yoksullara ve gençliğe susuz, elektriksiz, gıdasız, ilaçsız ve tüm temel ihtiyaçlardan yoksun; ayda yalnızca 6 dolar olan ve tek bir akşam yemeğine bile yetmeyen maaşlarla mutlak bir güvencesizlik dayatılmıştır. Maduro jeopolitik mücadele içinde olan ve Venezuela’nın stratejik doğal kaynaklarını ele geçirmek isteyen, uluslararası sermayenin; bazı durumlarda Amerikan sermayesinin, genel anlamda da Rus ve Çin sermayesinin ajanlığını yapmaktadır.
  • Aynı zamanda, halkın ve işçilerinin sırtına halk düşmanı “tedbirler” dayatılırken, Maduro karşıtı konuşan Guaidó ve sağ ile ABD ve yerel kuklalarına karşıt konuşan Maduro, krizden çıkış konusunda kendi konumlarını korumaya dayanan pazarlıklar yapmaktadır. Guaidó serbestçe ülkenin içinde dolaşmaktadır. Hükümet ve muhalefetin onayladığı Oslo toplantıları da kanıtlamıştır ki ABD ve Rus dışişleri bakanları arasında yoğun pazarlıklar yapılmaktadır. Venezuela halkının arkasından iş çeviren; Venezuela halkının gerçek sorunları olan gıda krizi, yakıt kıtlığı ya da olağanüstü enflasyon gibi sorunlarla hiçbir ilgisi olmayan, tamamen her iki tarafın liderliklerinin çıkarlarına dayanan bu pazarlıkların derhal sonlandırılmasını istiyoruz.

  • Bu durumda, ülkenin kaderini tayin edecek olanın halk olduğuna inanıyoruz. Ülkenin yeni ekonomisinin, politikasının ve toplumsal zeminin nasıl kurulacağının tartışılacağı, bir işçi hükümeti kurulması perspektifi ile özgür ve egemen gerçek bir Kurucu Meclis kurulmasını öneriyoruz. Bu, birbirleri ile çelişki içinde olan iki kapitalist tarafın bizi içine sürüklediği derin krize karşı işçi sınıfı ve halkın kurtuluşunun yegâne yoludur. Petrol şirketlerine el konmasını, tüm üretimde ve dağıtımda işçi ve devlet kontrolünün sağlanması; açık madenciliğin ve çevrenin her türlü yıkım ve yağmasının sonlandırılması, dış borcun reddedilmesi, ülke dışına kaçırılan milyonlarca doların geri alınması gerekmektedir. Bu kaynakların kullanımı ile halkın bugün devasa boyutlara ulaşmış olan gıda, ilaç gibi ihtiyaçları giderilmeli ve maaş artışı garantilenmelidir. Ayrıca fiyat artışları yasaklanmalı ve bunu uymayan şirketler cezalandırılmalıdır.

  • İşçi sınıfının ve halkın, kendilerini dayatmak için mücadele eden iki gerici ve kapitalist lider arasındaki kutuplaşmasının sonlanmasına ihtiyacı vardır. Hal bu iken, bağımsız bir sınıf politikasının geliştirilmesi gerekmektedir. Emperyalizm ve yerli kuklalarının eliyle gerçekleşen, ülkeyi alt üst eden ve emekçilerin ve halkın kazanımlarını zayıflatan bu emperyalist müdahaleyi Maduro hükümetine ve orduya destek vermeden ve bunlara güven duymadan reddediyoruz.

  • Hükümetten bağımsız ve anti emperyalist gerçek anlamda bir işçi sınıfı mücadelesinin ve kitle mücadelelerinin geliştirilmesi ve işçi hakları konusunda mücadele etmeye istekli sendikaların koordinasyonunun sağlanması giderek artan bir ihtiyaç olmaktadır. Aynı zamanda, işçi sınıfının, antikapitalist ve sosyalist güçlerin siyasi birliğinin sağlanması bir alternatif yaratmak için gereklidir.

Kararlar:

1) Venezuela’da tüm emperyalist müdahale girişimlerine ve Guaidó tarafından gerçekleştirilen darbe ve diğer faaliyetlere karşı deklarasyonlar yayınlamak, inisiyatifler oluşturmak ve siyasi eylemler gerçekleştirmek kararları alınmıştır. Tüm bunları gerçekleştirirken: Maduro rejimine herhangi bir destek vermeden, ABD planlarından bağımsız bir politik pozisyon almak.

2) Venezuela’da aktif, militan, sosyalist, devrimci, anti-kapitalist ve enternasyonalist bir örgütün inşa edilmesi gerekmektedir.

3) İşçi sınıfının ve işçi sınıfı mücadelelerinin sınıfçı bir koordinasyonu ve politik alanda sosyalist birlik desteklenmelidir.

4) Alternatif, popüler ve bağımsız web sitesi olan aporrea.org’un üzerindeki sansüre karşı tüm kampanyaları destekliyoruz.